31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

PDH، گسترش ترک خوردگی به منظور شکنندگی الفین در اروپا: Ineos

تام کورتیکی، مدیر شرکت پتروشیمی اروپا Ineos، در مورد برنامه های توسعه اخیرش که نیاز به اتیلن و پروپیلن در اروپا دارد، صحبت می کند. این برنامه ها شامل یک واحد تولید دهندگان هیدروژنه پروپان در اروپا و گسترش ظرفیت اتیلن در Rafnes نروژ و Grangemouth اسکاتلند Nandita Lal از S amp P Global Platts تیم پتروشیمی اروپا پرسید سؤالات ما از هرگونه پیشنهاد بازخورد یا پیشنهاد برای موضوعاتی خوش آمدید تماس با ما atwebeditor platts com