31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

همه چشمانداز در اندونزی در سال 2018 همچنان ادامه دارد

قیمت های ذغال سنگ حرارتی اندونزی از نیمه دوم سال 2016 به سمت روند صعودی بوده است و تولید احتمالا در سال 2018 افزایش خواهد یافت. عوامل موثر بر تقاضای عرضه در سال جاری، داتاک کانن، مدیر عامل شرکت انرژی پلاتز آسیا، و آراشا داس رانندگان بازار اصلی زغال سنگ اندونزی برای سال 2018 ما از هر گونه بازخورد یا پیشنهادات برای موضوعات ما خوش آمدید تماس با ما atwebeditor platts com