31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

تقاضای فصلی، نیوکاسل 5،500 NAR قیمت های زغال سنگ حرارتی را افزایش می دهد

قیمت ذغال سنگهای گرمایشی از آغاز سال جاری به طور مداوم کاهش یافته است. قیمت نیوکاسل 5 500 نیترات بیشتر از دیگر ارقام ذغال سنگ از استرالیا است. ویراستار ارشد پلاتز، مایک کوپر، از هفته گذشته در نیوکاسل 5 500 نیترات قیمت در این پادکست او به مدیر عامل Deepak Kannan برای بازار آسیا حرارتی آسیا صحبت می کند که عوامل افزایش قیمت ها را افزایش داده است. هند خواستار ذغال سنگ گرانشی استرالیا و همچنین پیشرفت های مذاکرات برای قراردادهای تامین انرژی در ژاپن است. ما از هر گونه بازخورد خوش آمدید یا پیشنهادات برای t