31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

تقاضای خصوصی چگونه چشمانداز LNG چینی را تغییر خواهد داد؟

تقاضای LNG از شرکت های دولتی در شمال شرقی آسیا کاهش می یابد در این پادکست Platts ویراستار مدیریت Stephanie Wilson و تحلیل گر ارشد قیمت گذاری Max Gostelow در افزایش نرخ تقاضای LNG در چین، اشتیاق کشور برای خط لوله گاز و تاثیر بازار از معاملات خصوصی خریداران LNG ارزیابی زیر Platts در این پادکست مورد بحث قرار گرفت PriceDateJapan Korea Marker 7 35 MMBtu06 11 2015 ما هر گونه بازخورد یا پیشنهادات مربوط به موضوعات را می پذیریم با ما تماس بگیرید atwebeditor platts com