چین با بازگشت ضعیف به بازار زغال سنگ حرارتی پس از تعطیلات سال نو قله تعجب می کند

پس از فروش قوی در رهبری تا سال نو چینی در اواسط ماه فوریه، شرکت کنندگان در بازار انتظار داشتند که چین برای بازگشت به بازار دقیق بازار دریایی با شکوفایی روبرو شود. اما فروشندگان همچنان ناامید شده اند که افزایش تولید زغال سنگ در حال کاهش قیمت های چینی هاواندائو و شرایط گرمتر آب و هوا در چین است ترکیب تقاضا برای این بازار مهم مهم آسیا بعد از ماه مه سال نو در این سازنده ارشد مدرن مایکل کوپر به سردبیر میشل ژائو می پیوندد در مورد حرکت های اخیر قیمت زغال سنگ حرارتی برای چین و به طور گسترده ای برای استرالیا و اندونزی از جمله وضعیت جاکارتا