31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

انرژی توزیع شده - رشد چشمگیر چالش های متعددی را ایجاد می کند: پویا

در این پادکست، پولتس هنری ادوارد اوانز، سردبیر مجله مصاحبه های خبرنامه های اروپا، مایک ویلکز، مشاور ارشد مشاوره مدیریت پویای در مورد انرژی توزیع شده و این که چگونه در بازارهای اروپایی به صورت پویا در حال رشد است، بازیکنان عمده در بازار، آیا شبکه های اروپایی برای هدف مناسب هستند؟ مسائل کلیدی برای بحث در کنفرانس نسل آینده Platts ما از هر گونه بازخورد یا پیشنهادات برای موضوعات ما خوش آمدید تماس با ما atwebeditor platts com